Prijava

Za pristup u vaš online affiliate račun molimo unesite svoje korisničko ime i lozinku koje ste dobili prilikom prijave u Adriagate affiliate program.

Login

Ukoliko ste zaboravili svoje korisničko ime i lozinku, pošaljite mail na affiliate@adriagate.com


Vaš affiliate račun Vam pruža mogućnost da:
      • u svakom trenutku provjerite broj preusmjerenih posjetitelja, realizirane rezervacije i iznos provizije
      • proučite obračun na osnovu kojeg nam ispostavljate fakturu
      • generirate nove linkove
      • preuzmete nove tekstove o Hrvatskoj